Archiv autora: Lubomír Holzer

Zázraky se dějí

Je čtvrteční ráno 22. května, pro mnohé běžný pracovní den. Ku Panskému dvoru v Kunovicích se sjíždějí muzikoterapeuti, žáci a klienti škol a zařízení, ve kterých probíhají terapie metodou celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera.

Chystá se benefiční muzikoterapeutický koncert Zázraky světa při příležitosti dvacetiletého trvání DZP Kunovice, Na Bělince.

Známé i neznámé tváře, přivítání s organizátory, bezprostřednost, pokyny, to vše se mísí v jedno srdečné, laskavé propojení. Na pódiu rozmisťujeme židle a nástroje, zaujímáme svá místa. Vítr rozfoukává obavy. Strýc Luboš přijel. Probíhá dopolední zkouška. Slova pokora, snaha, vstřícnost, souznění, podpora, ohleduplnost nabývají svého hlubokého obsahu společným prožitkem. Slunce prohřívá všechna srdce, na tvářích se objevují úsměvy.

Zázemí Na Bělince nás vítá pohoštěním, ochotní a milí zaměstnanci nás provázejí lůžkovou částí, máme možnost navázat oční a haptický kontakt s klienty a prostoupí nás dar hovořit beze slov. Následuje odpolední kávička. Z pocitu zodpovědnosti za společné dílo procvičujeme zpěv a přidáváme další srdce otvírající písně. Za chvíli už máme i prvního posluchače, kterého zveme na koncert.

Zvuková zkouška probíhá společně se souborem Hradišťan, obdivuji trpělivost a výdrž všech zúčastněných, zvláště klientů s mentálním a tělesným postižením.

Panský dvůr se začíná plnit diváky, mnozí se úsměvem vítají se svými příbuznými, blízkými, kamarády.

Soustředíme se všemi smysly na Lubomíra Holzera, který celý koncert řídí. V malé chvíli propojí účinkující společný rytmus, bubny džembe, šamanské bubny, tibetské mísy, balafony, perkuse a zpěv vytvářejí ze dvou světů svět jeden, svět láskyplných lidských srdcí, harmonie. Soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou citlivě naváže v druhé části koncertu svým vystoupením, kde se propojuje poetika textu s něžnou, podmanivou melodií. „Lašťověnka lítá, povídá, že svítá“ zpívá Alice Holubová tak procítěně, že se přidáváme a zpíváme dokonce několikahlasně. Katarze. Následuje závěrečná část, společný zpěv moravských písní. Slunce zapadá a doznívají poslední tóny písně „Lásko, bože, lásko“. Cítím, že tento svět zaplňuje čirá radost.

Děkuji.

Zázraky se dějí

Magda Blahová

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Na Bělince oslavil 20 let své existence

KUNOVICE – Oslavy „dvacetin“ Domova v Kunovicích, ve kterém jsou umístěny děti a mladí lidé s velmi těžkým a těžkým kombinovaným postižením a jenž patří pod Sociální služby Uherské Hradiště, vyvrcholily na konci předposledního květnového týdne. Připomenutí významného výročí se zúčastnila také radní Zlínského kraje zodpovědná za oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.

Ve čtvrtek 22. května v podvečerních hodinách započal na nádvoří Panského dvora v Kunovicích benefiční muzikoterapeutický koncert s názvem „Zázraky světa“. Účinkoval v něm muzikoterapeutický sbor složený z klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením, žáků speciálních a středních škol, dětí z dětského domova a muzikoterapeutů. Řídil jej Lubomír Holzer, speciální pedagog, přednášející celostní muzikoterapii na UP Olomouc. Jejich vystoupení předcházela řada společných zkoušek právě na Domově v Kunovicích.

Jako hosté se pak představili Jiří Pavlica a Hradišťan. Koncert s bravurou sobě vlastní moderoval herec Slováckého divadla David Vacke. Téměř tříhodinové vystoupení přineslo nevšední zážitek jak v podání sboru, tak i vždy perfektního Jury Pavlici s Hradišťanem. Došlo ke krásnému souznění, zejména při společném závěru, kdy hudba skutečně setřela hranice a propojila svět zdravotně postižených se světem mistrů svého řemesla, jimiž Jura Pavlica i muzikanti Hradišťanu bezesporu jsou. V divácích i účinkujících zanechal koncert hluboký umělecký dojem, podtržený duchovní hloubkou celého večera.

V pátek 23. května pak oslavy vyvrcholily slavnostní akademií ve velkém sále opět na Panském dvoře v Kunovicích. Ve více než dvě hodiny trvajícím programu se představilo na 120 účinkujících. Klienti z domovů pro osoby se zdravotním postižením a z denního stacionáře uherskohradišťské Charity, žáci mateřské a základních škol z Kunovic, studenti gymnázia Uherské Hradiště či ženské sbory z Kunovic a Podolí. Celá akce se nesla v duchu propojení osob s postižením s těmi bez handicapu. Ukázala, že zdravotně postižení tvoří nedílnou součást společenského i kulturního života ve městě i jeho širokém okolí.

Při příležitosti oslav vydal Domov rovněž almanach mapující rok po roce dvě desítky let probíhající přerod bývalé mateřské školky n. p. Let Kunovice na Domov pro osoby se zdravotním postižením se vším, co k němu v současné době patří.

29. 5. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161