Popis programů

Written by Lubomír Holzer. Posted in Popis programů, Programy

Lubomír Holzer je speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) odborný garant a lektor muzikoterapie, učitel, duchovědec, organizátor, hybatel a novátor. Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Stejně tak působí coby umělec a učitel. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení se současností i budoucností. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba se pro něho staly posláním tak, jako již v dětství hudba a umění všeobecně. Toto poslání a úděl, které byli předurčeny jeho mnohými talenty, časem rozvinul v úplný obsah svého života. Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání a chápání. Ve výsledku potom vše, co dělá a čím se zabývá.
 
Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, společenská a kulturní dogmata. V historickém pohledu, pak vnímáme jeho umění metamorfózy obecných paradigmat. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou jeho nedílnou součástí.

Muzikoterapeutické programy z produkce Dr. Lubomíra Holzera

Celostní muzikoterapie, studium na VŠ, výuka, kurzy a semináře muzikoterapie, šamanství, workshopy a dílny bubnování na djembé, šamanský buben, hra na didgeridoo, fujaru, koncovku, brumli, ústní harfu, tibetské mísy, alikvotní, hrdelní a muzikoterapeutický zpěv, perkuse, etnické, lidové a staré nástroje. Divadelní představení, koncerty, prožitkové skupinové i individuální relaxace a meditace. Šamanství a lesní moudrost.
Všechny typy programů – muzikoterapeutické, přednáškové, studijní, výukové, semináře, dílny, prožitkové semináře, relaxace a meditace, workshopy, relaxační, meditační a šamanské kurzy, koncertní, divadelní, a kombinované, mají společného jmenovatele v muzikoterapeutické metodě PaedDr. Lubomíra Holzera. U všech programů jde tedy o aplikaci této metody s přihlédnutím ke skupině klientů – recipientů, kterým je v daném okamžiku poskytována. Pro školy a školky všech typů a úrovní či zaměření, zdravotnická zařízení, stacionáře, pobytová zařízení, dětské domovy, domovy důchodců, nejrůznější zařízení pro klienty s postižením – ÚSP, Speciální školy, Praktické základní školy, denní stacionáře, PPP a PPC apod., vzdělávací organizace, festivaly, divadla, kulturní střediska, kluby kultury, kulturní centra, a ostatní zařízení pro děti a mládež a dospělé, organizace, firmy a soukromé subjekty, přicházejí v úvahu následující programy:
 

1. Muzikoterapie

Muzikoterapie Ia: Prožitková hluboká relaxace – receptivně pasivní, kolektivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera. Tento program je bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů a také je velmi oblíbený u těhotných žen. Jedná se o konkrétní podobu muzikoterapeutické jednotky, tak jak je aplikována pro všechny klientské skupiny, bez rozdílu zdravotní klasifikace, či sociální příslušnosti. Klienti při ní leží ve stabilizované relaxační poloze na podložce a zahalení přikrývkou, v klidu relaxují – poslouchají hudbu, kterou produkuje sám muzikoterapeut. Délka 60 – 90 minut.Muzikoterapie Ib: Prožitková hluboká relaxace individuální – receptivně pasivní: konkrétní realizace muzikoterapeutické metody Dr. L. Holzera s použitím silných muzikoterapeutických energeticko-duchovních metod šamanského typu. Tento program je rovněž bez rozdílu určen pro všechny vyjmenované skupiny recipientů, ale forma je individuální. Minimální délka je 120 minut.
 
Muzikoterapie II: Muzikoterapie I s krátkou úvodní přednáškou – (receptivně pasivní) kombinace – co je to muzikoterapie a jak může léčit. Na závěr klienti uslyší krátkou přednášku o použitých hudebních nástrojích a o nástrojích vhodných k používání v muzikoterapii. Také je klientům umožněno, dle individuálního zájmu, seznámení se s hrou na muzikoterapeutem používané hudební nástroje – zpěv, bubny, fujarka, štěrchadla, metalofony, tibetské mísy, didgeridoo apod. Délka minimálně 90 minut.
 
Muzikoterapie III: Muzikoterapeutická dílna (workshop) aktivní i pasivní, – je vhodná a často využívaná v rámci jedno i více denních teambuildingových a outdoorových aktivit programů pro firmy, vzdělávací organizace i školy a ostatní zájemce – praktické použití technik muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Klienti se zábavnou formou „naučí“ základy autoterapeutických technik v jednom uceleném bloku nebo po částech. Vždy je současně přítomna aktivní a pasivní relaxace, terapie, edukace, základní diagnostika a metodika.
Základní typy:
    • bubnová dílna – bubenický workshop I. – klienti se naučí základy hry na buben djembé, jednoduchý rytmus a zpěv. Pro firmy je možné udělat velký bubenický workshop i pro 200 lidí, v délce 3 – 5 hodin nebo vícedenní.
    • Muzikoterapeutický orchestr – klienti si vyzkouší tvorbu muzikoterapeutického hudebního materiálu na kombinace nejrůznějších hudebních nástrojů, které nevyžadují předchozí dovednost na ně hrát (perkuse, tibetské mísy, šamanský buben, djembé, zpěv ad.
    • Muzikoterapeutický sbor – klienti kombinují různé typy dovedností, tanec, zpěv, hru na bubny a další muzikoterapeutické hudební nástroje v tvořivém kreativním víru.

Tyto typy je možné spojit, či kombinovat a dotvářet dle zadání klienta i do celodenního nebo vícedenního tvaru.
Muzikoterapii III je možné kombinovat s Muzikoterapií I a II, po dohodě se zadavatelem i s ostatními variantami. Délka 50 – 90 minut.

Propozice k akcím