Studium na VŠ

Written by Lubomír Holzer. Posted in Muzikoterapie, Studium na VŠ

Organizačním pracovníkem je Jitka Mikolášková z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 063, e-mail: jitka.mikolaskova@upol.cz. V akademickém roce 2013-2014 budou od října 2013 – v případě dostatečného počtu účastníků – otevřeny kurzy Celostní muzikoterapie 1 i Celostní muzikoterapie 2 v Olomouci. Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2013 na adresu ICV FF UP, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc. Informace o otevření-neotevření kurzu obdržíte během září 2013. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích. Pro další informace si níže přečtěte informační letáky.

Propozice k akcím