Hudební psychologie 5 – Hudba a mozek

Written by Lubomír Holzer a Dan Sywala. Posted in Aktuality, Články Muzikus

Co se děje v našem mozku když posloucháme hudbu, která se nám nesmírně líbí? Poslech hudby je komplexní činnost, na které se podílí celá řada mozkových oblastí. Velice zjednodušeně můžeme říci, že na vnímání hudby se specializuje pravá mozková hemisféra a na vnímání řeči levá. Do vnímání je vždy zapojena senzorická i motorická kůra. Aktivuje se i řada podkorových struktur. V souvislosti s tím nastupují nevědomé samovolné pohyby: oči se natáčí ve směru zdroje zvuku, ťukáme prsty, klepáme nohou, pohybujeme hlavou i trupem.

Propozice k akcím