Hudební psychologie 5 – Hudba a mozek

Written by Lubomír Holzer a Dan Sywala. Posted in Aktuality, Články Muzikus

Co se děje v našem mozku když posloucháme hudbu, která se nám nesmírně líbí? Poslech hudby je komplexní činnost, na které se podílí celá řada mozkových oblastí. Velice zjednodušeně můžeme říci, že na vnímání hudby se specializuje pravá mozková hemisféra a na vnímání řeči levá. Do vnímání je vždy zapojena senzorická i motorická kůra. Aktivuje se i řada podkorových struktur. V souvislosti s tím nastupují nevědomé samovolné pohyby: oči se natáčí ve směru zdroje zvuku, ťukáme prsty, klepáme nohou, pohybujeme hlavou i trupem.

Hudební psychologie 6 – Chování na koncertě

Written by Lubomír Holzer a Dan Sywala. Posted in Články Muzikus

Určitě nejsem jediný, kdo se domnívá, že se fanoušci přepnou do jiného režimu, když přijdou na koncert. Skutečně člověka prostředí, dav a hudba přepnou do stavu, kdy je rázem divočejší a mnohdy se nekontroluje? Na druhou stranu, někteří jsou rázem ohleduplní a myslí na druhé. Už C. G. Jung přinesl fenomén kolektivního nevědomí, R. Sheldrake uvažuje o existenci morfogenetických polí, D. Bohm zavádí teorii implicitního řádu.

Propozice k akcím