Archiv rubriky: Muzikofiletika

Muzikofiletika

Následující text je součástí publikace – Lubomír Holzer, Svatava Drlíčková: Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
ISBN 978-80-244-3323-3

V rámci pedagogického a výchovného procesu nemůžeme často z provozních, odborných i legislativních důvodů hovořit o muzikoterapii. Ani nám mnohdy o vyloženě terapeutický proces nejde. Potřebujeme ovšem aplikovat muzikoterapeutické techniky a naše činnost v takovém případě musí být také jistým způsobem pojmenována a prezentována. Nabízí se nám velice výhodné označení a tím je pojem „muzikofiletika“. V arteterapii přijatý a používaný termín artefiletika můžeme důvodně aplikovat i v muzikoterapii. Celý příspěvek