Archiv rubriky: Muzikoterapie

Individuální muzikoterapie

Využijte pro sebe jedinečnou možnost individuální muzikoterapie, která má schopnost velice účinně působit na člověka s jakoukoliv diagnózou, prokazatelně léčí, uzdravuje a působí na skutečné příčiny vašich onemocnění.

Muzikoterapeut nejprve harmonizuje a energizuje celou lidskou bytost, vyladí všechny tělesné i bytostné systémy do harmonického fungování, dodá všem částem energii tím, že působí primárně na celek. V dalších fázích se zaměří na konkrétní problematiku klienta, včetně vypracování individuálního léčebného plánu, na jehož realizaci se klient také sám aktivně podílí. Osobní účast klienta na léčení je nezbytností. Už jeho vnitřní naladění a záměr se uzdravit má zásadní význam. Celý příspěvek

Studium na VŠ

Organizačním pracovníkem je Jitka Mikolášková z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 063, e-mail: jitka.mikolaskova@upol.cz.

V akademickém roce 2013-2014 budou od října 2013 – v případě dostatečného počtu účastníků – otevřeny kurzy Celostní muzikoterapie 1 i Celostní muzikoterapie 2 v Olomouci.

Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2013 na adresu ICV FF UP, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.

Informace o otevření-neotevření kurzu obdržíte během září 2013. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.

Pro další informace si níže přečtěte informační letáky. Celý příspěvek