Šamanství a naše původní spiritualita

Written by Lubomír Holzer. Posted in Šamanství

Šamanství na Moravě a v českých zemích vnímáme zcela jasně, co by tradiční a původní duchovní systém, který souvisí s nejstarším osídlením, respektive s postupně se proměňujícím osídlováním těchto území. Etnická společenství s historií minimálně 40000 let zpátky, jsou spjata s šamanskými praktikami a se spiritualitou Univerzálního typu. Zmíněný spirituální model se vytvářel postupně a zcela přirozeně, bez intelektuálního záměru jedince, nebo úzké skupiny lidí. Vidíme zde postupné rozvíjení se duchovního principu, který vše vnímá posvátně. Jedná se o spiritualitu přírodního, pozemsko-vesmírného, holistického typu. Naši předkové intenzivně vnímali přírodní prostředí ve kterém žili, ctili Matku Zemi, ale rovněž prožívali Vesmír nad sebou. Vše pro ně mělo materiální i duchovní podtstatu a posvátný význam. Kultury následující v čase se nijak v tomto trendu neliší, až zhruba do počátku našeho letopočtu.