Šamanství a naše původní spiritualita

Written by Lubomír Holzer. Posted in Šamanství

Šamanství na Moravě a v českých zemích vnímáme zcela jasně, co by tradiční a původní duchovní systém, který souvisí s nejstarším osídlením, respektive s postupně se proměňujícím osídlováním těchto území. Etnická společenství s historií minimálně 40000 let zpátky, jsou spjata s šamanskými praktikami a se spiritualitou Univerzálního typu. Zmíněný spirituální model se vytvářel postupně a zcela přirozeně, bez intelektuálního záměru jedince, nebo úzké skupiny lidí. Vidíme zde postupné rozvíjení se duchovního principu, který vše vnímá posvátně. Jedná se o spiritualitu přírodního, pozemsko-vesmírného, holistického typu. Naši předkové intenzivně vnímali přírodní prostředí ve kterém žili, ctili Matku Zemi, ale rovněž prožívali Vesmír nad sebou. Vše pro ně mělo materiální i duchovní podtstatu a posvátný význam. Kultury následující v čase se nijak v tomto trendu neliší, až zhruba do počátku našeho letopočtu.

Videa

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 1083254447990 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=1083254447990 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id lubomirholzer belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.