Organizačním pracovníkem je Jitka Mikolášková z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 063, e-mail: [email protected].
V akademickém roce 2013-2014 budou od října 2013 – v případě dostatečného počtu účastníků – otevřeny kurzy Celostní muzikoterapie 1 i Celostní muzikoterapie 2 v Olomouci.
Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2013 na adresu ICV FF UP, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.
Informace o otevření-neotevření kurzu obdržíte během září 2013. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.
Pro další informace si níže přečtěte informační letáky.
CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 1
Cílem třísemestrálního kurzu je poskytnout kompetence pro kvalifikaci praktického terénního muzikoterapeuta pro individuální a skupinovou muzikoterapii a specialisty na řízení a realizaci léčebně výchovných sezení dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálně postižených jedinců. Muzikoterapeut je zároveň specialistou na práci v terapeutických komunitách (drogová závislost, denní sanatoria, stacionáře apod.) a odborníkem pro oblast relaxace, psychohygieny a rozvoje tvůrčích schopností. Kurz je určen pro vychovatele, psychology pedagogicko-psychologických poraden, odborníky ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, mateřských a speciálních škol i další zájemce.
CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 2
Cílem třísemestrálního kurzu, který navazuje na kurz Celostní muzikoterapie 1 (odborný garant PaedDr. Lubomír Holzer) je poskytnout kompetence pro kvalifikaci praktického terénního muzikoterapeuta pro individuální a skupinovou muzikoterapii a specialisty na řízení a realizaci léčebně výchovných sezení dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálně postižených jedinců. Muzikoterapeut je zároveň specialistou na práci v terapeutických komunitách (drogová závislost, denní sanatoria, stacionáře apod.) a odborníkem pro oblast relaxace, psychohygieny a rozvoje tvůrčích schopností. Kurz je určen pro vychovatele, psychology pedagogicko-psychologických poraden, odborníky ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pro pedagogy základních, mateřských a speciálních škol i další zájemce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek