Šamanství na Moravě a v českých zemích vnímáme zcela jasně, co by tradiční a původní duchovní systém, který souvisí s nejstarším osídlením, respektive s postupně se proměňujícím osídlováním těchto území. Etnická společenství s historií minimálně 40000 let zpátky, jsou spjata s šamanskými praktikami a se spiritualitou Univerzálního typu. Zmíněný spirituální model se vytvářel postupně a zcela přirozeně, bez intelektuálního záměru jedince, nebo úzké skupiny lidí.
Vidíme zde postupné rozvíjení se duchovního principu, který vše vnímá posvátně. Jedná se o spiritualitu přírodního, pozemsko-vesmírného, holistického typu. Naši předkové intenzivně vnímali přírodní prostředí ve kterém žili, ctili Matku Zemi, ale rovněž prožívali Vesmír nad sebou. Vše pro ně mělo materiální i duchovní podtstatu a posvátný význam. Kultury následující v čase se nijak v tomto trendu neliší, až zhruba do počátku našeho letopočtu.

Na mnoha místech Evropy se tento model udržel až do čtrnáctého století, nejdéle na Litvě. Na našem území probíhalo dlouhodobě prolínání etnika keltského, germánského i slovanského. Praslovanský a slovanský živel působil dominantně v teritoriu dnešní Moravy a jejím okolí. Můžeme tedy říci, že šamanská spiritualita je naší původní duchovností, která má svou tradici sahající hluboko do naší historie. Nemusíme ji ovšem nutně nazývat „šamanskou“. To je pouze pro zařazení do multikulturního rámce. Lépe by bylo používat označení „praslovanská či slovanská duchovnost“. Její vývoj sahá zhruba osm až dvanáct tisíc let zpět.
Z těchto a dalších souvisejících důvodů na ni pojďme směle navázat prostřednictvím našich spirituálních a kulturních kořenů, posvátných míst, vnímáním energie našeho území a slovanské mytologie, kosmologie a mystiky.
Dokladem nám kromě písemných památek zmíněných národů může být i archeologický nález z Brna, který je nazván na základě srovníávacích studií velice příhodně „Brněnský šaman“. Tento nález je uložen a k vidění v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea.
Virtuální prohlídka – Brněnský šamanPodívej se na virtuální prohlídku Moravského zemského muzea:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek