Využijte pro sebe jedinečnou možnost individuální muzikoterapie, která má schopnost velice účinně působit na člověka s jakoukoliv diagnózou, prokazatelně léčí, uzdravuje a působí na skutečné příčiny vašich onemocnění.
Muzikoterapeut nejprve harmonizuje a energizuje celou lidskou bytost, vyladí všechny tělesné i bytostné systémy do harmonického fungování, dodá všem částem energii tím, že působí primárně na celek. V dalších fázích se zaměří na konkrétní problematiku klienta, včetně vypracování individuálního léčebného plánu, na jehož realizaci se klient také sám aktivně podílí. Osobní účast klienta na léčení je nezbytností. Už jeho vnitřní naladění a záměr se uzdravit má zásadní význam.
Ne všichni jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni se aktivně zapojit do terapeutického procesu a proto je tak důležité začít formulováním vnitřního záměru. Úvodní část léčby spočívá v pasivní muzikoterapii, kdy klient leží na terapeutickém lůžku a poslouchá hudbu, vnímá vibrace a přijímá energii. Veškerou hudbu, zvuky, rytmy a zpěv vytváří v daném okamžiku sám muzikoterapeut.
Individuální muzikoterapie má vždy na prvním místě prospěch klienta a muzikoterapeut chápe své působení jako službu pro všechny potřebné. Prospěch, bezpečí, léčení a uzdravování klienta je pro nás východiskem a základní podmínkou i předpokladem naší práce. Dr. Lubomír Holzer léčí psychosomatická onemocnění, tělesné i psychické potíže. Do oblasti jeho působení patří bolesti zad, migrény, neurózy, poruchy oběhu krve, respirační potíže, poruchy příjmu potravy, psychické obtíže a psychózy, ale i syndrom vyhoření, psychospirituální krize a psychospirituální psychózy, které sekundárně bývají diagnostikovány a označeny některou z psychóz. Lubomír Holzer rovněž pracuje s klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, s autisty, s klienty s ADHD, s dětmi s poruchami emocí, chování a učení i s dětmi hyperaktivními. Tento výčet zdravotních skupin a oblastí zdravotních potíží není zajisté úplný a vždy záleží na posouzení konkrétního případu. Vhodnost a možnosti léčby jsou určeny výhradně až po individuální konzultaci s klientem. Individuální muzikoterapie je léčba dlouhodobá a systematická a výsledky se dostavují vždy po delší době. Dopředu nelze stanovit vývoj a průběh léčby. V počáteční fázi léčby se může projevit pocit velké úlevy a náhlého zlepšení. Aby ovšem došlo během léčby také k uzdravování i uzdravení, je nezbytné v léčbě pokračovat a dbát pokynů terapeuta. Většina lidí se pouze léčí. V okamžiku prvotní úlevy pacienti často léčby zanechávají a tím pádem nemůže dojít k uzdravení a k odhalení, léčení a odstranění skutečné příčiny onemocnění. Individuální muzikoterapie se všemi vyjmenovanými aspekty pracuje a má je pevně zabudovány ve svém systému léčení.
Individuální muzikoterapii může kvalifikovaně a maximálně účinně poskytnout pouze špičkový muzikoterapeut s dlouholetou praxí, vysokou odborností a náležitou osobní zkušeností. Mezi takové muzikoterapeuty patří PaedDr. Lubomír Holzer. Při muzikoterapii používá vlastní, celostní LH muzikoterapeutickou metodu. Tento směr, tedy holistický – celostní přístup i jeho aplikace, získává stále větší prostor i v klasické západní medicíně, nejnověji oficiálně i v ČR, a sice od začátku roku 2013. Subatomární fyzika i astrofyzika tento přístup uplatňují již více než sto let a na jeho základě odhalují a objasňují podstatu hmoty, tedy našeho materiálního světa včetně vesmíru, a rovněž také principy jejich existence i fungování. Pojďme si tento fakt, jeho význam i dopad, plně uvědomit. Bližší informace o řečené metodě můžete získat v oddílu našich stránek „Popis metody“. Veškeré ostatní informace můžete obdržet pouze emailovým dotazem, telefonicky nebo nejlépe osobní konzultací. Totéž se týká objednání na terapii. Uvítáme pouze vážný zájem. Kontakt: Lubomír Holzer, tel: 603 212 337, email: [email protected]. Na setkání s vámi se těší, příjemný pobyt na planetě Zemi i pevné zdraví přeje Muzikoterapeutické centrum PaedDr. Lubomíra Holzera.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek