Ahoj a dobrý den bytostem všem na začátku prázdnin! Přeji vám krásné léto 2013 a hodně smysluplného odpočinku. Člověk musí umět čerpat novou energii a také regenerovat. V létě je to zcela ideální. Příroda i Vesmír mají maximální sílu. Slunce, hory, lesy, bystřiny, řeky jezera, vodopády, moře i oceány, to vše je v plné a mohutné síle veškerého tvoření a zrání. Toho je dobré využít ve svůj prospěch. Živly jsou připraveny se svou mohutnou energií. Elementy země, ohně, vody, vzduchu i éteru nám jsou příznivě nakloněny a jen čekají na naše prosby o pomoc. Vibrace naší galaxie se zvyšuje a k naší sluneční soustavě i Zemi proudí mocný tok sílících energetických pulsů. Vše podléhá změnám. Globální systémy a konzumní skupiny lidských tvorů lpí na své moci a na nefunkčních modelech fungování společnosti.
Rozpoznání probíhající změny a uvědomění si transformační metamorfózy klade na člověka zcela nové nároky. Zmatené pochody liberálního myšlení a pocitu tzv. svobody drží lidskou rasu v hypnotickém stavu neschopnosti učinit změnu. Přežívající náboženské struktury usilují posílit svou moc za cenu ozbrojených konfliktů, hospodářských a finančních podvodů a manipulací. Vesmír má nejvyšší řád a je záměrný. Nic v něm není náhodné. Vše má důvod, proporce a děje se ve smysluplné evoluci tvůrčího plánu.
Člověk v tomto ději má své přesné místo a předurčenou roli. Skončil čas intelektuálního blábolení a rozumování o příčině a následku. Dualistická mysl rozeklaná rozumářským pocitem všehomožného a všeho dovoleného nás omezuje v poznání. Skutečná svoboda se nalézá pouze hluboko v naší bytosti, v jednotě těla, srdce, mysli a duše, v jednotě emocí, myšlenek, skutků a energií. Změnu lze provézt, ale musíme ukončit přetvářku, falešnou morálku a tzv. humanitu. Jejich podstata tkví v pravdě, v pravdě procítěné, prožité, myšlené, vyslovené a uskutečňované.
Na zemi žijí rozličné kultury, etnika, lidé různých tradic, kultury i barvy pleti. Nejsme všichni stejní. Jsme rozdílní a v tom je krása a rozmanitost přírody. Je v tom potenciál i nebezpečí, ale také šance. Racionální mysl a intuici je podstatné vyvážit. Propojit mozkové hemisféry a učinit je fungujícím harmonickým celkem. Dualistické myšlení trvající již zhruba tři tisíce let zavleklo člověka do slepé ulice, před nepřekonatelnou zeď. Ze slepé uličky vždy existuje východ. Musíme se obrátit a vyjít ven. Cestou nepřehlédněme své kořeny, národní tradice a původní kulturu z doby před dvěma a více tisíci lety. I v tom je část změny, v návratu ke kořenům.
Kulturně antropologické a kulturně historické determinanty a distance každého národa či etnika jsou nezpochybnitelné, jsou prokázané. Tyto rozdíly a zvláštnosti nás činí jedinečnými, ale také odlišnými. S tím se musíme vyrovnat, pojmenovat vše pravými jmény a ukončit přetvářku a líbivou politiku za účelem ovlivňování a získávání voličů. Selský rozum a slušné chování jako by vymizeli. Pojďme se na chvíli zastavit a uvědomit si co se s námi stalo a co se s námi děje. Je nejvyšší čas učinit změnu. Ovšem nikoliv nanesením vrstvy krycího krému na zahnívající fasádu. Změna musí začít hluboko v nás, v našich nejniternějších strukturách. Jak na to?
Mnozí už známe cestu a způsoby, jak to učinit. Je to cesta individuální, neboť jsme jedineční a rozdílní. Každý potřebuje nalézt svou cestu. Cesta ovšem může mít společný začátek, určitý průběh a společné charakteristické rysy. Rovněž víme, kam chceme dojít a jak cíle dosáhnout. Neměli bychom ale minout start, začátek cesty. Možností a nabídek je celá řada, upřímných i falešných. Člověk je takový. Nabízím vlastní cestu, cestu osobní transformace, nepřetržitého růstu a rozvoje. Touto cestou může být i pro vás „LH metoda“ celostní muzikoterapie.
Jako každý rok i letos pořádám letní kurzy celostní muzikoterapie, které vám mohou být ku prospěchu. Sledujte mé webové stránky. Pokud víte o blízkých bytostech nebo i známých, kterým by taková zkušenost prospěla, můžete jim nabízené informace poskytnout. Veškeré podrobnosti naleznete v rubrice AKCE v přílohách ke stažení. Určitě se s některými z vás uvidíme v létě na kurzech, seminářích a pobytech, nebo na podzim při studiu muzikoterapie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mějte se krásně a vězte, že celostní muzikoterapie a s ní i já kráčíme vesmírným krokem kupředu. Pokud nás chcete zahlédnout a získat pro sebe užitek, máte k tomu nyní skvělou příležitost. Ahoj, Váš Lubomír Holzer.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek