KUNOVICE – Oslavy „dvacetin“ Domova v Kunovicích, ve kterém jsou umístěny děti a mladí lidé s velmi těžkým a těžkým kombinovaným postižením a jenž patří pod Sociální služby Uherské Hradiště, vyvrcholily na konci předposledního květnového týdne. Připomenutí významného výročí se zúčastnila také radní Zlínského kraje zodpovědná za oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.

Ve čtvrtek 22. května v podvečerních hodinách započal na nádvoří Panského dvora v Kunovicích benefiční muzikoterapeutický koncert s názvem „Zázraky světa“. Účinkoval v něm muzikoterapeutický sbor složený z klientů Domovů pro osoby se zdravotním postižením, žáků speciálních a středních škol, dětí z dětského domova a muzikoterapeutů. Řídil jej Lubomír Holzer, speciální pedagog, přednášející celostní muzikoterapii na UP Olomouc. Jejich vystoupení předcházela řada společných zkoušek právě na Domově v Kunovicích.

Jako hosté se pak představili Jiří Pavlica a Hradišťan. Koncert s bravurou sobě vlastní moderoval herec Slováckého divadla David Vacke. Téměř tříhodinové vystoupení přineslo nevšední zážitek jak v podání sboru, tak i vždy perfektního Jury Pavlici s Hradišťanem. Došlo ke krásnému souznění, zejména při společném závěru, kdy hudba skutečně setřela hranice a propojila svět zdravotně postižených se světem mistrů svého řemesla, jimiž Jura Pavlica i muzikanti Hradišťanu bezesporu jsou. V divácích i účinkujících zanechal koncert hluboký umělecký dojem, podtržený duchovní hloubkou celého večera.

V pátek 23. května pak oslavy vyvrcholily slavnostní akademií ve velkém sále opět na Panském dvoře v Kunovicích. Ve více než dvě hodiny trvajícím programu se představilo na 120 účinkujících. Klienti z domovů pro osoby se zdravotním postižením a z denního stacionáře uherskohradišťské Charity, žáci mateřské a základních škol z Kunovic, studenti gymnázia Uherské Hradiště či ženské sbory z Kunovic a Podolí. Celá akce se nesla v duchu propojení osob s postižením s těmi bez handicapu. Ukázala, že zdravotně postižení tvoří nedílnou součást společenského i kulturního života ve městě i jeho širokém okolí.

Při příležitosti oslav vydal Domov rovněž almanach mapující rok po roce dvě desítky let probíhající přerod bývalé mateřské školky n. p. Let Kunovice na Domov pro osoby se zdravotním postižením se vším, co k němu v současné době patří.

29. 5. 2014

Další informace:

Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Přejít na začátek