Je čtvrteční ráno 22. května, pro mnohé běžný pracovní den. Ku Panskému dvoru v Kunovicích se sjíždějí muzikoterapeuti, žáci a klienti škol a zařízení, ve kterých probíhají terapie metodou celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera.
Chystá se benefiční muzikoterapeutický koncert Zázraky světa při příležitosti dvacetiletého trvání DZP Kunovice, Na Bělince.
Známé i neznámé tváře, přivítání s organizátory, bezprostřednost, pokyny, to vše se mísí v jedno srdečné, laskavé propojení. Na pódiu rozmisťujeme židle a nástroje, zaujímáme svá místa. Vítr rozfoukává obavy. Strýc Luboš přijel. Probíhá dopolední zkouška. Slova pokora, snaha, vstřícnost, souznění, podpora, ohleduplnost nabývají svého hlubokého obsahu společným prožitkem. Slunce prohřívá všechna srdce, na tvářích se objevují úsměvy.
Zázemí Na Bělince nás vítá pohoštěním, ochotní a milí zaměstnanci nás provázejí lůžkovou částí, máme možnost navázat oční a haptický kontakt s klienty a prostoupí nás dar hovořit beze slov. Následuje odpolední kávička. Z pocitu zodpovědnosti za společné dílo procvičujeme zpěv a přidáváme další srdce otvírající písně. Za chvíli už máme i prvního posluchače, kterého zveme na koncert.
Zvuková zkouška probíhá společně se souborem Hradišťan, obdivuji trpělivost a výdrž všech zúčastněných, zvláště klientů s mentálním a tělesným postižením.
Panský dvůr se začíná plnit diváky, mnozí se úsměvem vítají se svými příbuznými, blízkými, kamarády.
Soustředíme se všemi smysly na Lubomíra Holzera, který celý koncert řídí. V malé chvíli propojí účinkující společný rytmus, bubny džembe, šamanské bubny, tibetské mísy, balafony, perkuse a zpěv vytvářejí ze dvou světů svět jeden, svět láskyplných lidských srdcí, harmonie. Soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou citlivě naváže v druhé části koncertu svým vystoupením, kde se propojuje poetika textu s něžnou, podmanivou melodií. „Lašťověnka lítá, povídá, že svítá“ zpívá Alice Holubová tak procítěně, že se přidáváme a zpíváme dokonce několikahlasně. Katarze. Následuje závěrečná část, společný zpěv moravských písní. Slunce zapadá a doznívají poslední tóny písně „Lásko, bože, lásko“. Cítím, že tento svět zaplňuje čirá radost.
Děkuji.
Zázraky se dějí
Magda Blahová

Přejít na začátek