Muzikoterapie

HOLZER, L., DRLÍČKOVÁ, S. Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3323-3 – Ke stažení zde. (PDF 2,2 MB) –

Popis metody Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera (PDF, 1.3MB).

Následující text je součástí publikace – Lubomír Holzer, Svatava Drlíčková: Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3323-3 V rámci pedagogického a výchovného procesu nemůžeme často z provozních, odborných i legislativních důvodů hovořit o muzikoterapii. Ani nám mnohdy o vyloženě terapeutický proces nejde. Potřebujeme ovšem aplikovat muzikoterapeutické techniky a naše činnost v …

Muzikofiletika Číst dále »

phoca thumb l image00001Využijte pro sebe jedinečnou možnost individuální muzikoterapie, která má schopnost velice účinně působit na člověka s jakoukoliv diagnózou, prokazatelně léčí, uzdravuje a působí na skutečné příčiny vašich onemocnění.

Muzikoterapeut nejprve harmonizuje a energizuje celou lidskou bytost, vyladí všechny tělesné i bytostné systémy do harmonického fungování, dodá všem částem energii tím, že působí primárně na celek. V dalších fázích se zaměří na konkrétní problematiku klienta, včetně vypracování individuálního léčebného plánu, na jehož realizaci se klient také sám aktivně podílí. Osobní účast klienta na léčení je nezbytností. Už jeho vnitřní naladění a záměr se uzdravit má zásadní význam.

Organizačním pracovníkem je Jitka Mikolášková z Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, tel.: 585 633 063, e-mail: [email protected]. V akademickém roce 2013-2014 budou od října 2013 – v případě dostatečného počtu účastníků – otevřeny kurzy Celostní muzikoterapie 1 i Celostní muzikoterapie 2 v Olomouci. Přihlášky zasílejte do 31. 8. 2013 na adresu ICV FF …

Studium na VŠ Číst dále »

Přejít na začátek