Lubomír Holzer

Lubomír Holzer patří mezi přední české muzikoterapeuty s mezinárodním dosahem. Je špičkovým celostním muzikoterapeutem, speciálním pedagogem, profesionálním umělecem (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, režisér, textař, libretista etc.) odborným garantem, lektorem a supervizorem muzikoterapie, učitelem, organizátorem, hybatelem, novátorem a narátorem. Od 4. října 2013 je členem rady CZMTA – Muzikoterapeutické asociace České republiky –
Ahoj a dobrý den všem muzikoterapeutům a našim příznivcům při podzimku. Léto uběhlo a s ním i všechny letní akce. Přemístění kurzů a seminářů i pobytů na nová místa se vyplatilo. Objevili jsme a poznali i zažili nové krásné i působivé lokality. Švagrov i Maršov se ukázali být vynikající volbou i výběrem přírodních prostředí. V září jsem působil muzikoterapeuticky v Polsku v Zielonej Gorze. Bylo tam skvěle. 4. října proběhla valná hromada CZMTA a volby do její rady. Jak dopadly víte všichni, kteří se zajímáte o dění kolem asociace. Nově jsem členem rady CZMTA. Před českou muzikoterapií čeká prostor, který je nutné smysluplně vyplnit. Pokud spojíme své síly, jistě se vše zdaří. Nikdo za nás naši práci neudělá. Bude to zajisté velké dobrodružství.

Určitě se s některými z vás uvidíme na podzim a v zimě na kurzech, seminářích a pobytech, nebo při studiu celostní muzikoterapie CMT 1 a CMT 2 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mějte se krásně a vězte, že celostní muzikoterapie a s ní i já kráčíme vesmírným krokem kupředu. Letíme jako kometa. Kdo chce být v jádru komety, musí zrychlit a držet se. Ostatní povlají na ohonu naší muzikoterapeutické komety, až nakonec ztratí kontakt a zmizí v nedozírné dálce za námi. Pokud máte chuť být s námi, nebo nás chcete alespoň zahlédnout, chvíli s námi růst, prožívat, poznávat a získat pro sebe užitek, máte k tomu stále skvělou příležitost. Ahoj a na shledanou, Váš Lubomír Holzer.
http://www.musictherapy.cz/. Je rovněž členem její etické komise a vedoucím Sekce celostní muzikoterapie – http://www.muzikoterapie.name/
Je autorem a hybatelem původní „LH“ muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. „LH Metodu“ celosotní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není.
Od roku 2003 vyučuje zmíněnou LH metodu na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současnosti na ICV FF UP Olomouc. Viz také: http://www.icv.upol.cz/czv/odborne_kurzy.html
Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již deset let.
Lubomír Holzer vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě.
Stejně tak působí coby umělec, učitel i narátor. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení současnosti s budoucností. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba jsou pro něj posláním celoživotně, tak jako hudba a umění všeobecně. Toto poslání a úděl, které byli předurčeny jeho mnohými talenty, časem rozvinul v úplný obsah svého života.
Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání, prožívání i chápání Univerza a tím pádem i vše, co dělá a čím se zabývá.
Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, neméně však společenská a kulturní dogmata i historické determinanty. V historickém pohledu, pak zřetelně vnímáme jeho umění metamorfózy obecných paradigmat. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou nedílnou součástí jeho života i jeho práce. Obsahem stránek www.muzikoterapie.net jsou zmíněná témata a další rozvětvené oblasti aktivit Lubomíra Holzera. Ovšem nejlépe je vše prožít osobně, na vlastní kůži. Zveme vás vřele na tyto stránky i na akce s Lubomírem Holzerem. Když je žák připraven, učitel se vždy najde. Přejeme vám krásný život na planetě Zemi i po zimním slunovratu 21. 12. 2012. Mayský kalendář tímto datem rozhodně nekončí. Nastává pouze další časová perioda. Je to ovšem čas velké změny. Jaká bude, závisí jenom na nás.
PaedDr. Lubomír Holzer byl členem dnes již realizovaného projektu „Expresivní́ terapeutické́ metody – cesta ke změně v institucionální́ výchově“, (Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026, Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 80 Olomouc), co by garant modulu muzikoterapie. Viz také: http://www.expresivniterapie.cz/
Na tento projekt navázal od dubna roku 2013 projekt „Tera – expresivní terapie“. Cílem projektu TERA je rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty UP a třemi VOŠ, pracovníky UP a VOŠ a praktiky v oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Viz také na: http://tera.expresivniterapie.cz/. V tomto projektu Lubomír Holzer působí jako supervizor pro oblast muzikoterapie.
Podívej se na virtuální prohlídku Moravského zemského muzea: Mamut Brno – virtuální prohlídka

Přejít na začátek